POSTS
SEARCH
SHOP

Brak produktów w koszyku.

Your address will show here +12 34 56 78

Odstąpienie od umowy

Wzór odstąpienia od umowy / Widerrufsformular

Widerrufsformular

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An Beata Olszewska, Spargelweg 14, 93326 Abensberg, Tel: 0174 / 304 939 2, E-Mail: jarek@treningdieta.pl:
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
_____________________________
(*) Unzutreffendes streichen.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy – wzór
(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy wypełnić i odesłać do nas niniejszy formularz.)
(Beata Olszewska, Spargelweg 14, 93326 Abensberg, Tel: 0174 / 304 939 2, E-Mail: jarek@treningdieta.pl):
Niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od zawartej przeze mnie/przez nas(*)
umowy sprzedaży towaru (*)/umowy o świadczenie usług (*)
Data zamówienia (*) /data odbioru (*)
Nazwisko konsumenta/konsumentów
Adres konsumenta/konsumentów
Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku informacji przesyłanej w wersji papierowej)
Data
_____________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.