POSTS
SEARCH
SHOP

Brak produktów w koszyku.

Your address will show here +12 34 56 78

Odstapienie od umowy

Prawo do odstapienia od umowy

Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tage ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Beata Olszewska, Spargelweg 14, 93326 Abensberg, Tel: 0174 / 304 939 2, E-Mail: jarek@treningdieta.pl) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Odstapienie od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn.
Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego towaru lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.
Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować (Beata Olszewska, Spargelweg 14, 93326 Abensberg, Tel: 0174 / 304 939 2, E-Mail: jarek@treningdieta.pl)) składając jednoznaczne oświadczenie o decyzji odstąpienia od umowy (np. list wysłany pocztą, telefaks lub wiadomość mailowa). W tym celu mogą skorzystać Państwo również z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację o skorzystaniu
z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.